Anka Tıbbi Cihaz Danışmanlık

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek öncelikli hedefimizdir.

Anka Tıbbi Cihaz Danışmanlık olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizden ötürü, mevcut çatımız altında çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğinin etkilenebileceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve minimum seviyelere düşürmek öncelikli hedefimiz olup, ilgili hedefleri yakalayabilmek için;

Faaliyet alanlarımıza dahil olan, işbirliği yaptığımız harici kuruluşların her birey ve çalışanları dahil olmak üzere, bütün çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamayı en önemli görev kabul ederiz.

Faaliyet alanlarımıza dahil olan, işbirliği yaptığımız harici kuruluşların her birey ve çalışanları dahil olmak üzere, bütün çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamayı en önemli görev kabul ederiz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatları ve uluslararası kabul görmüş standartları referans alarak bütün yükümlülükleri yerine getiririz.

Mevcut olan veya ihtimal dahilinde oluşabilecek risklerimizi değerlendirerek, gerekli tedbirleri belirleme, uygulama ve sürdürme konularında çalışmalar yürütürüz.

Her şeye rağmen oluşabilecek acil durumlara her daim hazır olmak için, plan ve uygulama gerekliliklerini yerine getiririz.

Anka Tıbbi Cihaz Danışmanlık yönetimi olarak, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik konusundaki bilinç ve yeterliliğini sağlamak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim ve diğer organizasyonları etkin bir şekilde uygular ve sürdürürüz.